Oblukaj.pl

Regulamin

 • Wstęp
  Korzystanie z zasobów dostępnych na stronie internetowej Oblukaj.pl oznacza wyrażenie zgody i akceptację warunków i zasad użytkowania, zawartych w niniejszym regulaminie. W zasobach strony internetowej Oblukaj.pl zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
  Wyłączenie odpowiedzialności
  Serwis Oblukaj.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treść materiałów umieszczanych i publikowanych na stronie Oblukaj.pl, przez Użytkowników,
  • jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
  • sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników,
  • skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
  • przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług personalizowanych, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Oblukaj.pl,
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usług,
  • bezprawne kopiowanie plików objętych prawem autorskim, przez osoby do tego nieuprawnione,
  • Serwis Oblukaj.pl nie odpowiada za jakość obrazu,
  • poprawne funkcjonowanie linków,
  • dostępność filmów online,
  • poprawnych opisów filmów.
  Prawa własności intelektualnej
  Serwis Oblukaj.pl nie zawiera plików z filmami, a jedynie informacje na ich temat obejmujące:
  • opis i długość filmu,
  • zastosowany kodek i rodzaj kompresji,
  • sumę kontrolną,
  • kody embed (HTML) zewnętrznych serwisów,
  • linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych.
  • Wszelkie roszczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, i innych naruszeń regulaminu można zgłaszać przez specjalną opcję nad każdym materiałem lub bezpośrednio na adres kontakt[małpa]oblukaj.pl.
  • Użytkownik zamieszczając materiały na stronie internetowej Oblukaj.pl oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tych że materiałów.
  Użytkownik zobowiązuje się:
  do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Polski a także praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich, znaków towarowych będą w konsekwencji prowadziły do usunięcia materiału ze strony. W przypadku zgłoszenia faktu przez odpowiednie osoby bądź wykryciu przez moderatorów serwisu. Wypełnienia wszystkich wymaganych pól podczas procesu rejestracji. Aktywacja konta następuje po potwierdzeniu autentyczności maila klikając w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości email. Serwis Oblukaj.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny.
  Użytkownik ma prawo:
  dodawać materiały do strony Oblukaj.pl w postaci: kodu HTML/odnośnika do innych stron.
  Blokada i usuwanie kont:
  Właściciel serwisu Oblukaj.pl zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont Użytkowników w przypadku: korzystania z konta w serwisie Oblukaj.pl przez osoby trzecie, nie będące jego właścicielami (osoba inna, niż ta, której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym) rażącego łamania regulaminu serwisu Oblukaj.pl wysyłania niechcianych treści, w tym także reklam, spamu, obraźliwych lub/i wulgarnych wypowiedzi, w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcje serwisu uznane za niestosowne lub szkodzące dobru serwisu Oblukaj.pl lub jego Użytkowników. Konto użytkownika wygasa z chwilą zaprzestania działania serwisu Oblukaj.pl, jeżeli data ta będzie wcześniejsza niż data zakończenia usługi.

  Zgoda na otrzymywanie przesyłek drogą mailową
  Właściciel serwisu Oblukaj.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania na podany podczas rejestracji adres mailowy przesyłek o charakterze informacyjnym lub reklamowym.
  Postanowienia końcowe
  Serwis Oblukaj.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania działania serwisu w całości bądź też w części, bez podania przyczyny. Oblukaj.pl zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na Użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu. Używanie serwisu Oblukaj.pl od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich akceptacją i wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.
Copyright © 2013 by Oblukaj.pl     Filmy online  |  Seriale online  |  Regulamin

Uwaga! Żaden z prezentowanych materiałów nie jest hostowany na serwerach Oblukaj.pl Serwis udostępnia jedynie ogólnodostępne informacje o filmach oraz odnośniki do serwisów udostępniających zamieszczone materiały filmowe (m.in. Putlocker, Youtube), których użytkownicy potwierdzili, iż posiadają prawa autorskie do udostępnianych przez siebie zasobów. Wszelkie roszczenia prawne należy kierować pod adresem serwisów publikujących zamieszczone materiały. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i komentarze publikowane przez użytkowników.